Petteri Orpo

kokoomus_logon3

(Kolumni on julkaistu Maaseudun Tulevaisuudessa 13.6.2018)

 

Maailmanlopun maalaaminen on helppoa, vaikeampaa on keksiä ratkaisuja.

Kokoomuksen puoluekokous pidettiin viikonloppuna kotikaupungissani Turussa. Lähes 1 500 ihmistä ympäri Suomen kokoontui keskustelemaan puolueen arvoista, politiikasta ja tulevaisuudesta.

Satavuotias kansanliike valitsi puoluejohdon, hyväksyi historiansa yhdeksännen periaateohjelman ja muodosti kantansa sosiaaliturvan uudistamiseen. Päivitimme näkemyksemme ulko- ja turvallisuuspolitiikasta.

Maailma muuttuu hurjaa vauhtia. Megatrendit, kuten ilmastomuutos, muuttoliike, luonnonvarojen niukkuus, kaupungistuminen ja teknologian kehitys haastavat myös suomalaisia.

Miten me viemme Suomea eteenpäin näiden muutosten keskellä?

Maailmanlopun maalaaminen on helppoa, vaikeampaa on keksiä ratkaisuja ja nähdä muutoksessa mahdollisuuksia.

Velvollisuutemme tulevia sukupolvia kohtaan on tehdä maailmasta kestävämpi ja tasa-arvoisempi. Ilmastonmuutos on turvallisuusuhka, jonka hillitseminen vaatii tekoja niin paikallisella, kansallisella kuin kansainvälisellä tasolla.

Suomalaiset ovat yksi maailman koulutetuimmista ja osaavimmista kansoista. Meillä on huippuosaamista eri aloilla, esimerkiksi kiertotaloudessa. Me voimme keksiä keinoja, joiden avulla luonnonvarojen käytön kestävyyttä voidaan parantaa.

Valtiontalouden puolella me tarvitsemme verouudistuksen, joka siirtää verotuksen painopistettä työn verotuksesta ympäristö- ja haittaveroihin.

Me voimme samaan aikaan yrittää ratkaista globaaleja ongelmia ja luoda työpaikkoja Suomeen. Meidät on vapautettava onnistumaan, oppimaan, kehittämään ideoita ja yrittämään. Suomen tulisi olla maa, jossa saa tehdä.

Meidän on jatkettava sääntelyn purkamista ja lisättävä kannusteita tehdä töitä ja yrittää. Esimerkiksi EU:n yhteistä maatalouspolitiikkaa tulisi uudistaa yksinkertaistamalla tukiin liittyvää sääntelyä, siirtämällä valtaa ja vastuuta ehdoista takaisin jäsenmaille ja antamalla tuottajille tilaa toteuttaa. Tältä osin komission tuoreessa esityksessä riittää vielä korjattavaa.

Saa tehdä on myös itsensä kehittämistä. Kansakuntana me menestymme, kun koulutustasomme on korkea. Asetetaan tavoitteeksi, että vuoteen 2030 mennessä puolet nuorista aikuisista olisi suorittanut korkeakoulututkinnon. Vaatimustaso työelämässä muuttuu. Niin työssäkäyvien kuin työttömien pitää pystyä päivittämään osaamistaan. Suomeen on rakennettava maailman edistyksellisin jatkuvan ja elinikäisen oppimisen järjestelmä.

Suomessa koulua ei tarvitse valita, sillä koulujen väliset erot ovat maailman toiseksi pienimmät. Jokaisen perheen on jatkossakin voitava luottaa, että omasta lähikoulusta saa maailmanluokan opetusta.

Jokaisen lapsen on saatava onnistumisen kokemuksia koulussa, opittava löytämään omat vahvuutensa ja luottamaan niihin.

Peruskoulua on vahvistettava niin, että sieltä ei pääse läpi ilman riittäviä tietoja ja taitoja. Se on nuorten etu. Yhtäkään nuorta ei saa hukata eikä yksikään saa kokea, ettei ole arvokas. Edelleen liian moni nuori syrjäytyy.

Meidän on varmistettava, että jokainen löytää sellaisen polun, joka vie eteenpäin. Oppivelvollisuuden pidentämisen sijaan Kokoomus esittää koko ikäluokan varhaiskasvatusta ja kaksivuotista esiopetusta ja haluaa vahvistaa peruskoulua. Mahdollisuuksien tasa-arvo rakennetaan tälle kestävälle perustalle.

Suomalaiset ansaitsevat lisää varmuutta tulevaisuudestaan. Varmuutta siitä, että tässä maassa kannattaa tehdä työtä, yrittää ja työllistää. Että voi epäonnistuakin ja päästä siitä eteenpäin.

Meidän on kasvatettava jokaisen suomalaisen luottamusta siihen, että juuri hänelle käy lopulta hyvin.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *