Petteri Orpo

kokoomus_logon3

Ravintolayrittäjät ympäri Suomen ovat kuumeisesti tehneet toimia, jotka ehkäisisivät koronaviruksen leviämistä. Eräs turkulainen ravintolayrittäjä asennutti yökerhojensa pöytiin pinnoitteen, joka tuhoaa viruksia ja bakteereja. Pinnoite on suomalaisen yrityksen kehittämä ja ollut aiemmin käytössä esimerkiksi sairaaloissa.

Yrittäjän mukaan pinnoitteen asentaminen oli kallista mutta hän teki sen asiakkaidensa ja työntekijöidensä terveyden ja turvallisuuden vuoksi. Lisäksi yrittäjä oli parantanut ravintolan ilmanvaihtoa ja muistutti asiakkaita turvaväleistä. Pian sen jälkeen hallitus päätti uusista valtakunnallisista ravintoloita koskevista rajoituksista.

Esimerkin mukaiset toimet eivät tietenkään yksin ehkäise koronatartuntoja, mutta ne voivat olla hyvä lisä.

Ravintola-alalle pitäisi antaa mahdollisuus turvallisten konseptien kehittämiseen ja itsesääntelyyn, jotka mahdollistaisivat kevyempien rajoitustoimien käyttämisen, kun koronatilanne sen sallii. Meidän on opittava elämään koronaviruksen kanssa, sillä emme tiedä, kuinka kauan tilanne jatkuu.

Majoitus- ja ravintola-ala on valtava työllistäjä Suomessa. Se työllisti viime vuonna lähes 94 000 ihmistä. Ravintolayrityksiä oli 10 000.

Tänä syksynä moni ravintolayrittäjä joutuu tekemään hartiavoimin töitä säilyttääkseen elinkeinonsa. Monet pelkäävät työpaikkansa puolesta tai ovat jo joutuneet irtisanotuiksi tai lomautetuiksi romahtaneen kysynnän takia. Tilanne alalla on erittäin vaikea.

Erityisen vaikeaksi sen tekee se, että ravintoloita koskevat rajoitukset ovat luonteeltaan kaavamaisia ja jäykkiä. Samat rajoitukset koskevat pikkutunneille auki olevia yökerhoja ja lounasravintoloita. Rajoitukset ovat samat ympäri Suomea riippumatta siitä, onko alueella tartuntoja vähän tai paljon. Ravintola-ala on ollut syystä laajasti tyytymätön hallituksen toimiin.

Eduskunnan perustuslakivaliokunta vaati, että ravintoloihin kohdistettujen rajoitusten pitää olla räätälöidympiä, sillä hallituksen esitys rajoittaa liikaa elinkeinovapautta. Rajoitusten tulisi koskea vain niitä alueita, joilla ne ovat välttämättömiä koronan leviämisen ehkäisemiseksi. Perustuslakivaliokunta edellytti, että on etsittävä keinoja, joilla eri ravintolatyypit voitaisiin erotella toisistaan.

Ravintola-alan tilanne ei voinut tulla hallitukselle yllätyksenä. Hallituksella olisi ollut koko kesä aikaa valmistella näitä toimia, kun koronan suhteen oli rauhallisempaa. Massarajoitusten välttämiseksi hallitus olisi voinut valmistella kriteerit, joiden mukaan rajoituksia voitaisiin asettaa kohdennetusti paikkakunta-, ravintolatyyppi- tai jopa ravintolakohtaisesti.

Jos laajoja rajoitustoimia joudutaan ottamaan käyttöön koko maassa, meidän on löydettävä vaikuttavia tapoja tukea ravintola-, matkailu- ja tapahtumayrittäjien toimintaa kuluttajalähtöisesti. Uusia keinoja voisivat olla esimerkiksi kotitalousvähennyksen ulottaminen kotiin tilattavaan ruokaan tai työnantajamaksujen väliaikainen alennus.

Kokoomus on jo aiemmin esittänyt ravintoloiden alkoholin ulosmyyntioikeuden laajentamista.

Elinkeinovapaus on perusoikeus. Perusoikeuksia koskevien rajoitusten tulee olla erityisen hyvin perusteltuja. Siksi jäykät, kaikkia ravintoloita koskevat rajoitukset eivät ole hyväksyttävissä hallituksen esittämällä tavalla.

Hallituksen esitys on tätä kirjoittaessani eduskunnan sosiaali- ja terveysvaliokunnan korjattavana. Kaikki mahdolliset kivet on käännettävä, jotta ravintolat voisivat olla mahdollisimman laajasti mutta turvallisesti auki.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *