Petteri Orpo

kokoomus_logon3
Suomi tarvitsee kestävää maa- ja metsätaloutta: puhdasta, terveellistä suomalaista ruokaa sekä luonnoltaan monimuotoisia ja hyvin hoidettuja metsiä.

Maaseudulla on hienoja menestymisen mahdollisuuksia. Siellä on tilaa tehdä ja rohkeutta yrittää. Maaseudulla työtä tehdään sisulla ja sydämellä. Toimiessani aiemmin maa- ja metsätalousministerinä opin konkreettisesti, miten suurta vastuuta päättäjien pitää kantaa maaseudusta, sen ihmisistä ja elinkeinoista.

***
Kokoomuksen maaseutuvaltuuskunta tiivisti syksyllä ohjelmansa kolmeen tavoitteeseen: Maaseudun tulot nousuun, kasvua metsästä ja maaseutu politiikan ytimeen. Haluan, että nämä tavoitteet myös saavutetaan. Tavoitteenamme on Suomi, jossa saa tehdä – myös maaseudulla.Maatalouden kannattavuus on maatalouspolitiikan ydinkysymys. Emme voi edetä kriisipaketista toiseen, vaan kokoomus haluaa saada maatalouden tulot nousuun parantamalla kannattavuutta. Tämän on oltava kaiken maatalouspolitiikan kulmakivi. Suomalaisen ruuan tuotanto on turvattava.

Kokoomus tulee edelleenkin estämään kiinteistöveron laajentamisen maa- ja metsätalousmaalle. Emme hyväksy muitakaan maaseudun elinkeinoja haittaavia verojen tai sääntelyn kiristyksiä. Esimerkiksi paljon puhutut ilmastovaikutukset otetaan jo nyt huomioon energiaveroissa – uusia kiristyksiä emme tarvitse.

***
Maatalouspolitiikassa kokoomuksella on kovat näytöt, sillä kannoimme keskeisen vastuun nykyisen EU-ohjelmakauden valmistelusta. Nyt uuden CAP-tukikauden valmistelu kulkee kohti loppusuoraa. Työssä pitää varmistaa viljelijöiden oikeudenmukainen tulotaso ja hyvät työkalut uudistumiseen.Suomella on erinomaiset lähtökohdat pärjätä. Suomalaiset maailman puhtaimmat ja turvallisimmat elintarvikkeet ovat korkealaatuinen vientituote. Jos vielä kävisi niin, että ilmastonmuutoksen uhkakuvat maailmalla toteutuvat, meidän tuottamallemme ruualle tulee olemaan entistä suurempi kysyntä.

Myös täällä kotimaassa suomalainen ruoka on paitsi terveellinen valinta, myös ilmastoteko. Toivon ymmärryksen tästä lisääntyvän, sillä vastuulliset valinnat lähtevät ihmisistä itsestään. Kokoomus ei kannata ruokatuotteisiin, kuten lihaan tai maitoon, keinotekoisia ja byrokraattisia lisäveroja, joiden vaikutukset ja toteuttamistavat olisivat kyseenalaisia.

***
Metsillä on monta arvoa: luontoarvoa, taloudellista arvoa ja arvoa ilmaston kannalta tärkeinä hiilinieluina. Kokoomuksen tavoitteena on, että suomalaisten metsien arvo kasvaa näissä kaikissa kolmessa mielessä. Järeämmäksi kasvavat puut ovat sekä ilmaston että metsänomistajan etu. Tässä yksisilmäisillä rajoituksilla voitaisiin tehdä enemmän haittaa kuin hyötyä. Suomalaiset metsänomistajat ovat vastuullista väkeä.Kokoomus haluaa varmistaa, että metsien käyttöä voidaan kestävästi lisätä ja monipuolistaa. Luontoarvot ja monimuotoisuus voidaan turvata ilman, että Suomen teollisuudelle ja taloudelle tärkeä puun tuotanto vaarantuu. Terveet, kasvavat metsät sekä kannattava metsätalous ja -teollisuus mahdollistavat osaltaan Suomen menestyksen ja suomalaisten hyvinvoinnin.

Metsillä on myös arvoa, jota ei vielä edes kaikin osin tunneta. Puusta osataan jo nyt tehdä niin kerrostaloja kuin kankaita. Tällaisia hienoja innovaatioita pitää Suomeen saada lisää. Meidän on mahdollista vahvistaa metsäalan huippuosaamista täällä, maailman metsäisimmässä teollisuusmaassa.

***
Maaseudun menestys on koko Suomen menestystä. Meillä välimatka kaupungin ja maaseudun välillä ei ole pitkä. Helsingin rautatieasemalta on lyhyempi matka metsään tai pellolle kuin lentokentälle – molempia löytyy ihan kehä kolmosen sisäpuolelta.On siis turhaa rakennella sellaisia uhkakuvia, joissa vastakkain ovat kaupungit ja maaseutu. Molempia tarvitaan. Meidän on pystyttävä huolehtimaan koko Suomen elinvoimasta niin, että yhden kukoistus ruokkii toista. Yrittämisen ja työn tekemisen edellytyksiä tarvitaan niin maalla kuin kaupungeissa. Pitää päästä liikkumaan, harrastamaan ja oppimaan uutta. Kokoomus haluaa varmistaa, että myös maaseutu menestyy. Luotamme Suomeen – ja luotamme maaseutuun!

(Julkaistu Verkkouutisisissa blogina 9.4.2019)

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *