Petteri Orpo

kokoomus_logon3

Petteri

Hemsida / Petteri

Om mig

PetteriOrpo_web3

Från barndom och ungdom:

Jag föddes i Köyliö, Satakunta, Finland 1969. Jag har två äldre systrar och i motsats till mitt namn (orpo = föräldralös) har jag både en far och en mor. Jag hade en lycklig barndom. Vi bodde i den lilla landsbygdsbyn Vuorenmaa, där mina föräldrar arbetade som lärare. Jag gick i grundskolan i den skola som låg i anslutning till vårt hem.

Jag har bara positiva minnen av min barndom och ungdom. Att växa upp och bo i min hembygd var tryggt och säkert. Det fanns alltid något att göra, till exempel att idrotta, åka på campingturer eller fiska.

År 1989 tog jag examen från Säkylä regiongymnasium och fullgjorde min militärtjänst i Parolannummi. Jag njöt av min tid i armén, fullföljde PsRUK och övervägde till och med att skriva in mig i kadettskolan. Men efter att ha klarat inträdesproven för ekonomi vid Åbo universitet under min militärtjänstgöring bestämde jag mig för att fortsätta mina studier där.

Mina universitetsår i Åbo var fantastiska. Jag var ivrig att engagera mig i studentorganisationer och i slutet av mitt första år satt jag i styrelsen för T-klubben, studentföreningen för ekonomi. Därifrån satt jag i studentkårens representationsråd och i TYY:s styrelse, där jag ansvarade för utbildningspolitiken. Dessa erfarenheter gav mig en stark känsla av medborgarengagemang som fortsätter än i dag.
 

Arbetsliv

I augusti 1994 valdes jag till studentkårens generalsekreterare och har arbetat kontinuerligt sedan dess. År 1997 valdes jag till generalsekreterare för SYL och fick möjlighet att umgås med presidenten, ministrar och tjänstemän. Vi förespråkade ökade studiestöd och högre inkomstgränser och hade mycket roligt.

Från den positionen blev jag verkställande direktör för Sydvästra Finlands Samlingsparti 1998. I denna roll fick jag en omfattande förståelse för Sydvästra Finland genom frekventa resor till olika vår- och höstmöten. Mitt arbete mottogs väl och Ville Itälä, inrikesminister och ordförande för Samlingspartiet, bjöd in mig att vara hans specialmedarbetare i Helsingfors 2002.

Som Villes assistent var jag involverad i politikens utmanande värld och deltog i regeringsförhandlingar, riksdagsgruppsdiskussioner och när Samlingspartiet förlorade valet 2003 och gick i opposition blev jag biträdande partisekreterare för Samlingspartiet fram till 2005, då vi flyttade till Åbo. I Åbo arbetade jag som chef för affärstjänster vid Åbo vuxenutbildningscentral fram till valet till riksdagen i mars 2007.

I början av min första mandatperiod i riksdagen valdes jag till vice ordförande för riksdagsgruppen, vilket var en viktig prestation för mig. Jag var också medlem i kansliutskottet, parlamentets styrelse, där republikens nuvarande president Sauli Niinistö var utskottets ordförande.

 

I riksdagsvalet 2011 blev jag omvald till riksdagen. Min andra mandatperiod var lika hektisk som den första. Innan jag utnämndes till minister var jag ordförande för Samlingspartiets riksdagsgrupp samt medlem av utrikesutskottet och riksdagens kansliutskott. I regionen ledde jag både Samlingspartiet i Sydvästra Finland och landskapsregeringen.

Varje politikers mål är att bli medlem av statsrådet, så att bli vald till minister våren 2014 var ett stort ögonblick för mig. Under de följande åren tjänade jag mitt land i tre lärorika och givande ministerposter. Min ettåriga tjänstgöring som jord- och skogsbruksminister var särskilt minnesvärd. Jag fick en rikedom av kunskap på ett nytt område, och den finska matens sak ligger mig fortfarande varmt om hjärtat. Det finns fortfarande en stor outnyttjad potential i den finländska maten och nya möjligheter i våra skogar tack vare ny teknik.

Jag blev omvald till riksdagen i riksdagsvalet 2015, som förde Samlingspartiet in i regeringen. Jag erbjöds posten som inrikesminister. Då, på försommaren 2015, när republikens president tillsatte regeringen, var jag inte medveten om hur central inrikesministerns och inrikesministerns roll skulle bli under hösten. Kriget i Syrien och andra oroligheter i Mellanöstern och Afrika orsakade en aldrig tidigare skådad migrationsvåg till Europa, och Finland var inte immunt. Ett rekordstort antal asylsökande anlände till Finland på mycket kort tid, och vår migrationspolitik och all dess praxis var tvungen att omvärderas. Under ledning av inrikesministeriet vidtog vi åtgärder.

 Jag blev ordförande för Samlingspartiet i juni 2016 vid partiets konferens i Villmanstrand. Jag hade länge drömt om att bli ordförande för Samlingspartiet, och jag är tacksam för det fortsatta stödet jag har fått på partiets möten.
 
Ordförandeskapet resulterade också i en förändring av min ministerportfölj. Under resten av Sipilä-regeringen var jag finansminister. Under den här perioden var vi tvungna att göra betydande justeringar i de offentliga finanserna för att stoppa åratal av skuldspiral. I slutfasen gjorde dock det förbättrade ekonomiska läget det möjligt för oss att öka anslagen till polisen, utbildningen och kulturen.
 
Sipilä-regeringen och Samlingspartiet åstadkom mycket, både stort och smått. Vi liberaliserade till exempel butikernas öppettider, sänkte avgifterna för småbarnspedagogik med en historisk summa och jag lanserade finansministrarnas globala klimatkoalition. Jag var också medlem i TP-UTVA, där republikens president tillsammans med resten av regeringen diskuterade Finlands utrikes- och säkerhetspolitik.
 
Vi gick in i riksdagsvalet 2019 med starka resultat, men också med en lång period av regeringsansvar. Vissa partier genomförde en aldrig tidigare skådad auktion av folkets röster, men Samlingspartiet ägnade sig inte åt sådana metoder. Jag är stolt över detta. Även om vi fick ett extra mandat från Lapplands valkrets var det inte tillräckligt. Att hamna i opposition var en stor förändring och en utmaning i början, men jag bestämde mig för att inte ge upp och satte igång att bygga upp partiet på nytt, både när det gäller organisation och program.
 
Även om vi har uppdaterat många delar av vårt program under åren är jag stolt över att Samlingspartiet fortfarande kan stå bakom sina gamla program. Vår konsekventa linje när det gäller ekonomiskt ansvarstagande, energioberoende och stöd för Nato-medlemskap har visat sig vara rätt val.
 
Denna konsekvens har också belönats med förtroende i valen, eftersom vi vann Europavalet 2019, kommunalvalet 2021 och landets första välfärdsområdesval 2022. Vi siktar nu på att bli statsministerparti i det kommande riksdagsvalet. Jag känner mig mer redo och starkare än jag gjorde för fyra år sedan.
 

Vi bor fortfarande i Åbo med min familj. Våra barn växer snabbt upp och vi har fått en ny medlem i familjen, hunden Taavi, som också är en lagotto. För mig är det viktigaste i världen familjen och min stuga i Kajanaland, fiske och jakt, motion och läsning. Det bästa i livet är när ytterdörren stängs och man kan tillbringa kvällen hemma.

PERSONUPPGIFTER

Namn::
Antti Petteri Orpo

Födelsedatum::
3.11.1969

Familj::
Hustru Niina Kanniainen-Orpo, OTM,
två barn, och hundarna Pessi och Taavi.

Utbildning::
Magister i statsvetenskap, Åbo universitet, huvudämne ekonomi,
Magisterexamen i kommunal serviceproduktion.

Militär rang::
Kapten i reserven

 

Nästan 30 års politisk erfarenhet

Petteristä sanottua