Petteri Orpo

kokoomus_logon3

Luku on hätkähdyttävä, sillä kehittynyt teknologia, kuten älypuhelinten läpimurto, saa tuntemaan, että elintasomme on noussut. Elintason nousun pysähtyminen on kuitenkin näkynyt huolestuttavalla tavalla julkisessa taloudessa. Koko edellinen vuosikymmen oli velaksi elämisen aikaa. Politiikassa useasti keskustelut eivät koskeneet sitä, minne voitaisiin kohdentaa lisää resursseja, vaan sitä, mistä voitaisiin säästää.

Tämän hetkiset ennusteet näyttävät, että koronakriisin myötä putoaisimme taas alle sen hyvinvoinnin tason, joka suomalaisilla vuonna 2007 oli. Tämä on järkyttävä uutinen hyvinvointiyhteiskunnan tulevaisuuden kannalta.

Osin koronaan, ja osin hallituksen holtittomaan taloudenpitoon, liittyen kuluvan vuoden velkataakka on nousemassa 20 tuhanteen miljoonaan euroon. Se ei kaada vielä Suomea, koska edellisten hallitusten määrätietoisella politiikalla Suomen velkaantuminen saatiin kuriin. Sen sijaan nyt näyttää siltä, että velkaantuminen jatkuu yli 10 miljardin euron vuosittaista tahtia aina vaalikauden loppuun ja siitä eteenpäin. Ennusteet talouskasvusta näyttävät kituliasta kasvua, eikä sitä kautta ole merkittäviä ratkaisuja näköpiirissä.

Kokoomus ei voi hyväksyä sitä, että 2020-luvusta tulee toinen ”menetetty vuosikymmen” peräjälkeen. Meidän on saatava ihmisten hyvinvointi ja talous kasvuun sekä velkaantuminen kuriin. Tähän hallituksella ei valitettavasti näytä olevan lääkkeitä.

Kokoomuksen mielestä juuri nyt talouspolitiikassa pitää tehdä kolmea asiaa samaan aikaan: elvytystä, rakenteellisia uudistuksia ja sopeutusta.

Elvytyskeinoista tärkein yksittäinen toimi on Suomen hallittu avaaminen. Mitkään tukieurot eivät riitä pelastamaan työpaikkoja ja yrityksiä, jos sulku jatkuu pitkään. Kun koronatartunnat on saatu painettua alas, tähän suuntaan on onneksi päästy liikkumaan.

Myös hallituksen tekemiä elvytyspanostuksia tarvitaan. Elvytyspanokset tulee mielestämme ensisijaisesti kohdistaa osaamiseen, infraan ja kuluttajalähtöiseen kysyntään. Kaikki elvytys on tehtävä kestävän kehityksen periaatteen mukaisesti, jotta voimme ratkaista myös ilmastonmuutosta ja luonnon monimuotoisuuden hupenemista samaan aikaan. Elvytyksellä pitäisi nykyisen julkisen sektorin kasvattamisen lisäksi tehdä myös tilaa talouden toimeliaisuudelle ja yksityisen sektorin kasvulle.

Jotta saamme talouden kasvuun, tarvitsemme myös kasvua ja tuottavuutta tukevia rakenteellisia uudistuksia. Tärkein yksittäinen keino talouden kasvun luomiseksi on paikallisen sopimisen lisääminen. Meidän on saatava lisää joustavuutta työmarkkinoille, jotta työpaikkoja yrityksiin syntyyn. Yksityisten investointien määrä on saatava kasvuun. Tarvitsemme investointeihin ja omistamiseen kannustavia veromuutoksia. Lisäksi meidän on saatava tutkimuspanostukset kasvuun julkisen ja yksityisen sektorin saumattomalla yhteistyöllä.

Samaan aikaan kun tehdään elvytystä ja rakenteellisia uudistuksia, on kaivettava esiin vanha tärkeä arvo: säästeliäisyys. Jokaisen valtion käyttämän euron vaikutukset työllisyyteen ja kasvuun on arvioitava tarkasti. Nyt ei ole aika tehdä yhtään uutta pysyvää menoa ilman priorisointia. Hallitusohjelman menolisäykset on käytävä läpi ja “tulevaisuusinvestoinnit” peruttava. Tulevien sukupolvien piikkiin elämisen on loputtava.

Hallituksen budjettiriiheen kasautuu paljon paineita. Jos hallitus ei pysty kääntämään talouspolitiikan kurssia vastuulliseksi, ei sillä ole edellytyksiä jatkaa. Muutoin tämän vasemmistohallituksen jälkiä siivotaan koko loppuvuosikymmenen ajan.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *