Petteri Orpo

kokoomus_logon3

(Valtiovarainministeri Petteri Orpon puhe 14.11.2018 eduskunnassa varjobudjettikäsittelyssä)

Arvoisa puhemies, me politiikassa kiitämme toisiamme liian harvoin. Minusta kaikki kollegat oppositiossa ansaitsevat kiitokset tehdystä työstä.

Nämä varjobudjetit on laadittu huolella, esitykset on perusteltu, ja niiden takana on paljon työtä. Kaikista asioista emme ole samaa mieltä. Mutta keskustelu vaihtoehdoista on tervetullutta. Toivon, että käymme keskustelun toisiamme kunnioittaen.

 

Arvoisa puhemies,

olemme tässä salissa useasti keskustelleet siitä, ketä kiittää talouskasvusta ja työllisyydestä. Tänään töissä on lähes 120 000 ihmistä enemmän kuin hallituskauden alussa. Iloitsen jokaisesta isästä ja äidistä, miehestä ja naisesta, nuoresta, joka on saanut töitä.

 

 

Sen voi sanoa, että työllisyyden kasvusta vastaa varmuudella ainakin niin yritykset kuin työssä käyvät ja töihin pyrkivät ihmiset. Kiitos kuuluu heille kaikille! Se mikä osuus on ollut hallituksen toimista johtuvaa, on kuitenkin toissijaista, vaikkakin tärkeää. Elinkeinoelämän tutkimuslaitos julkaisi tällä viikolla raporttinsa, jonka mukaan noin puolet työllisyyden kasvusta johtuu hallituksen toteuttamista uudistuksista. Siis yli 50.000 työpaikkaa. Myös kansainvälinen noususuhdanne on ruokkinut talouttamme.

Ennen kaikkea meidän pitäisi kuitenkin keskustella siitä, millaisia valintoja meidän on tehtävä, jotta Suomi olisi hyvä paikka asua, elää ja yrittää – tulevaisuudessakin.

 

Arvoisa puhemies,

nyt kun käsittelemme menolisäyksiä ja veronkorotuksia, on tosiaan tärkeää katsoa tulevaan. Minä haluan, että Suomi on sellainen maa, jossa jokainen voi luottaa siihen, että hänelle käy hyvin. Että jokaiselle on mahdollisuuksia, että jokainen saa tehdä.

Tarvitsemme korkean, vähintään 75 prosentin työllisyysasteen, jotta saamme rahoitettua tärkeät palvelut: päiväkodit, koulutuksen, ikäihmisten palvelut. Siksi meidän pitää keskittyä työllisyyteen. Suomalaisen hyvinvoinnin tulevaisuus on työssä. Työ torjuu tehokkaimmin myös köyhyyttä.

Opposition varjobudjetit vastaavat Suomen tärkeimpiin haasteisiin heikosti. Valtiovarainministeriön virkamiesarvion mukaan vaihtoehtobudjettien vaikutukset kasvuun ja työllisyyteen jäävät pieniksi. Nostan hattua vihreille, että esitätte rohkeasti oman vaihtoehtonne. Kannattaa en sitä voi. Eduskunnan tietopalvelun mukaan vaihtoehtonne heikentäisi työllisyyttä 21 000 hengellä. Emmekö me ole yhdessä puhuneet, että juuri työttömyys lisää eriarvoisuutta?

SDP puolestaan haluaa verottaa kovemmin työtä ja yrittämistä. Minne te SDP:ssä ajattelette uusien työpaikkojen syntyvän? Me tiedämme, että ne syntyvät yrityksiin. Tarvitsemme yrityksiä, jotka investoivat ja haluavat kasvaa. Sinne niitä työpaikkoja syntyy. Suurin virhe tässä tilanteessa olisi pysäyttää talouden ja työllisyyden kasvu mittavilla veronkorotuksilla.

 

Arvoisa puhemies,

nykyistä korkeampi työllisyysaste tarkoittaa sitä, että uudistuksia on jatkettava.

Tarvitsemme sosiaaliturvauudistuksen, joka tekee jokaisen lisäeuron tienaamisesta kannattavaa. Meidän on jatkettava verotuksen uudistamista niin, että työnteon sijasta verotamme päästöjä ja haittoja. Verotus on otettava vahvasti mukaan ilmastonmuutoksen vastaiseen työhön.

Meidän on myös jatkettava työelämän ja koulutuksen uudistamista. Tarvitsemme perhevapaauudistuksen ja reformeja koulutusjärjestelmään. Olen iloinen, että monet puolueet ovat ehdottaneet perhevapaiden uudistamista. Sanon kyllä uudistukselle ja naisten tasa-arvolle.

 

Arvoisa puhemies,

oppositiolta toivon lisää rohkeutta uudistaa Suomea. Rohkeutta tarvitsemme, jotta voimme suojella hyvinvointia. Työllisyyttä lisäävät uudistukset loistavat poissaolollaan esimerkiksi SDP:n ehdotuksesta. Samalla opposition vaihtoehtojen taustalla siintää lupausten aava ulappa. Jokaiselle luvataan jotakin.

Suomen tulevaisuutta ei voi rakentaa velkarahalla. Voimmeko nyt tässä salissa kaikki sitoutua siihen, että emme syö lastemme ja lastenlastemme eväitä? Näyttää siltä, ettei yksikään puolue halua rakentaa Suomea velkarahalla.

Monet vaihtoehtobudjetit on valitettavasti rakennettu höttöisälle pohjalle.

Esimerkiksi SDP kertoo hankkivansa lisätuloja hallinnon digitalisaatiouudistuksista 200 miljoonaa. Lisää rahaa puolue kaivaa Sitran taseesta ja Suomen Pankista yli 400 miljoonaa. Valitettavasti nuo rahat voi käyttää vain kerran. Menot on arvioitu alakanttiin ja tulot vastaavasti viritetty äärimmilleen, jotta teillä olisi varaa kaikkiin lupauksiinne. Kuilu esitystenne ja todellisuuden välillä on karmea. Sitten vielä väitätte, että budjettinne vähentäisi velanottoa enemmän kuin hallituksen budjetti. Näin epävarmalle pohjalle rakennettu budjetti ei ole uskottava eikä vastuullinen. SDP:n vaihtoehto on yhtälönä mahdoton.

Vaikka vaalit lähestyvät, niin jokaisen tässä salissa pitää muistaa, että populismilla on lyhyet jäljet. Tämän hallituksen jälkeen työn linjaa on jatkettava, jotta turvaamme hyvinvoinnin. Jos lipsumme tästä, edessä on kiihtyvä velkaantuminen, korkeammat verot ja alhaisempi elintaso. Sitä meistä kukaan ei halua.

(Kuva ja video: Kansallinen Kokoomus)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *